Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup
Tổng quan về sân
detail view hole
Thông tin lỗ Golf
Ha Noi - Lỗ số 1 - Par 4
hole by hole